ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت کاوش رایانه گیل.

    •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) صنایع غذایی ویشتا.
    • اجراي سيستم مداربسته (امنيتي – حفاظتي) کارخانه کاشی خزر.
  • سیستم مانیتوریگ اتاق عمل بيمارستان آریا (سمینار بین المللی خانم دکتر صدری).
  • کارخانه لامپ پارس شهاب. (شبکه ، پشتیبانی و تعمیر نگهداری).
  • اداره کل ثبت احوال استان گیلان. (اجرای شبکه سازمان مرکزی).
  • اداره کل شرکت گاز استان گیلان. (شبکه ساختمان مرکزی اداره کل رشت)