نظارت بر پروژه ی سیستم دوربین مدار بسته نیروکاه کازرون