ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)، سيستم صوت حرفه اي و انتقال تصوير موسسه آموزشي ايران - استراليا.
  •   اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) و انتقال تصوير موسسه آموزشي ايران - استراليا (شعبه شماره 2).
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)، سيستم صوت حرفه اي و انتقال تصوير موسسه آموزشي کیش وی.(شعبه دختران و پسران)

اجراي ده ها پروژه متفرقه ي ديگر براي مغازه ها و برج ها، منازل مسكوني. شركت هاي خصوصي و ....