ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق  در مجتمع های مسکونی.

  • اجرای سیستم دوربین مداربسته (امنیتی - مدیریتی)  مجتمع مسکونی پارسیان.

و اجرای ده ها پروژه متعدد برای کارخانه های صنعتی و مراکز دولتی ایران (در تهران و شهرستان ها)