ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق  در مجتمع های تجاری.

  • اجرای سیستم دوربین مداربسته (امنیتی - مدیریتی) مجتمع تجاری الماس ایران.
  • اجرای سیستم دوربین مداربسته (امنیتی - مدیریتی) برج پارسیان.

و اجرای ده ها پروژه متعدد برای کارخانه های صنعتی ایران (در تهران و شهرستان ها)