ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق  در کارخانه ها.

 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) گروه صنعتي آناهيتا
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) كارخانه چيني 110.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه کاهنگان مهر.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت تیغه های فولادی ایران.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه گلستان عصاره (دلند).
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت تیغ آب.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه ابرار شن.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) لوستزسازی انصاری.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه حدید البرز.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه قند خوی.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) کارخانه قند ارومیه.
 • اجرای سیستم دوربین مدربسته (امنیتی - مدیریتی ) کارخانه های تخم مرغ سیمرغ .

 

 

 

 

و اجراي ده ها پروژه متعدد براي كارخانه هاي صنعتي ايران (در تهران و شهرستان).