ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

 

  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) و سانترال شرکت سمیع خودرو فومن.  ( نمایندگی 2018 سایپا )
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) و سیستم دزدگیر حرفه ای فروشگاه مركزي پارس خزر.
  • اجراي سيستم دزدگیر حرفه ای فروشگاه پارس خزر (2).
  •   اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت و فروشگاه تفال.  
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)و انتقال تصوير شرکت و نمايشگاه كپل پا(شعبه پارک ساعی).
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)و انتقال تصوير  نمايشگاه كپل پا (شعبه شریعتی).
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)و انتقال تصوير نمايشگاه كپل پا (شعبه کرج).
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) فروشگاه اشتری.
 •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) فروشگاه یمینی.

 

   

 

 

اجراي ده ها پروژه متفرقه ي ديگر براي مغازه ها و برج ها، منازل مسكوني. شركت هاي خصوصي و ....