ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

 

    •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شیرینی فروشی لاریسا.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) قنادی پاک.

 

 

اجراي ده ها پروژه متفرقه ي ديگر براي مغازه ها و برج ها، منازل مسكوني. شركت هاي خصوصي و ....