ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق در شرکت ها.

 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) گروه صنعتي بوذرجمهر (بیش از سه سال همکاری). 
 •   اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شركت سابرينا (نماينده انحصاري شركت ايوروشه فرانسه).
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شركت سابرينا (2).
 • اجرای سیستم مداربسته (امنیتی - مدیریتی) شرکت بوته سبز زیبایی.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت و فروشگاه تفال.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)و انتقال تصوير شرکت و نمايشگاه كپل پا.
 •  اجراي سيستم دوربین مداربسته و كنترل تردد شركت فيروز بسپار.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) و دزدگیر آتلیه آنوبیز.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت شریف رایانه.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت بهمن لیزینگ.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی)  شرکت مبین.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت داده نگار.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت میزان گستر رایانه.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت مروارید پنبه ریز (تولید کننده محصولات بهداشتی).
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت بین المللی اطلس.
 • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) موسسه برادران آل طه (چاپ و تبلیغات).
 • اجرای سیستم اکسز کنترل شرکت پارس آنلاین.

 

 

اجراي ده ها پروژه متعدد براي شرکت ها (در تهران و شهرستان).