ليست گلچيني از پروژه هاي انجام شده توسط شركت فخر ايمن شرق.

 

  •  سيستم كنترل تردد فوق حرفه اي و دوربین مداربسته پژوهشكده ليزر دانشگاه شهيد بهشتي.
  •  سيستم كنترل تردد فوق حرفه اي و دوربین مداربسته پژوهشكده فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي.
  •  سيستم كنترل تردد فوق حرفه اي دانشكده رياضي دانشگاه شهيد بهشتي.
  •  اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – حفاظتي) حراست دانشگاه شهيد بهشتي.
  •  اجراي سيستم كنترل تردد سازمان هوايي قدس.
  • اجراي سيستم كنترل تردد رياست جمهوري.
  • اجرای سیستم دوربین مداربسته (امنیتی - حفاظتی) مرکز نشر دانشگاهی.
  • اجراي سيستم دوربین مداربسته (امنيتي – مدیریتی) شرکت واحد اتوبوسرانی (هتل و مهمانسرای مشهد).
  • طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه های تخم مرغ سیمرغ ( بزرگترین مجتمع مرغداری در خاورمیانه ) واحدهای بوئین زهرا ، یزد ، خراسان ، کرمان ، اصفهان ، زیاران )

 

 

اجراي ده ها پروژه متعدد براي سازمانهای دولتی که به دلایل امنیتی از بردن نام آنها معذوریم.