نظارت بر اجرای سامانه‌های نظارت تصویری

مدیریت پروژه به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزار و تکنیک‌های لازم درکنترل اجرای فعالیت‌ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه می‌باشد و در اجرای این مهم، از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و نظارت پروژه بهره گرفته می‌شود.
نظارت بر پروژه فرآیندی است در راستای حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به یک تعادل بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک گرفته، و فعالیت‌های اصلی زیر را در بر می‌گیرد:
⦁ بررسی تجهیزات به‌صورت کمی و کیفی و مطابقت با پیش‌بینی‌های اولیه
⦁ تعیین وضعیت واقعی پروژه
⦁ مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
⦁ در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی
در فرآیند اجرای پروژه‌های نظارت تصویری که از ماهیت خاصی برخوردارند؛ اطمینان از تامین خواسته‌های کارفرما مطابق با طرح‌ها و برنامه‌های از قبل تعیین شده و انجام پروژه، براساس شرایط خاص هر قرارداد و رفع موانعی که موجب اختلال در روند اجرایی پروژه می‌شوند، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. در این فرآیند ناظر پروژه بر اساس طرح مدیریت پروژه پیمانکار و مطابق با طرح نظارتی پروژه، به‌‌عنوان امین و نماینده‌ی کارفرما بر روند اجرای پروژه، تحویل خروجی‌ها مطابق استانداردهای از پیش تعیین شده، و فعالیت‌های پیمانکار یا پیمانکاران نظارت دارد.
در این راستا، فخر ایمن ساینا در ابتدا مبادرت به تهیه یک طرح نظارتی می‌نماید. این طرح منطبق بر متدولوژی نظارتی فخر ایمن ساینا و در برگیرنده‌ی همه‌ی فعالیت‌ها و خدماتی خواهد بود که پیمانکار یا پیمانکاران در چارچوب قرارداد و پیوست‌های آن موظف به انجام آن خواهد بود.
بدیهی است که پروژه‌های نظارت تصویری از آن‌جا که با حساس‌ترین منابع هر سازمان، یعنی اطلاعات، امنیت و مدیریت سروکار دارند، پروژه‌هایی با ماهیت ریسک پذیری بالا هستند. از این رو تأمین خواسته‌های کارفرما در این‌گونه پروژه‌ها، انجام پروژه بر اساس شرایط خاص هر قرارداد و بسیاری موارد دیگر، حساسیت پروژه‌های نظارت تصویری و مسئولیت فخر ایمن ساینا را چندین برابر می‌کند.
فخر ایمن ساینا با اعمال نظارت و مدیریت بر پروژه‌های نظارت تصویری، سعی در کاهش مخاطرات مربوط و مدیریت آن‌ها داشته و به‌عنوان امین و نماینده‌ی کارفرما، بر روند اجرای پروژه و فعالیت‌های پیمانکار / پیمانکاران بر اساس طرح‌های مدیریتی پروژه نظارت می‌کند.
فخر ایمن ساینا، به‌واسطه‌ی سابقه‌ی طولانی و در اختیار داشتن دانش فنی گسترده در زمینه‌ی اجرا و مدیریت پروژه‌های امنیت و نظارت تصویری و دانش فنی خارجی از طریق همکاران خارج از کشور، توان کافی برای درک و همراهی عوامل مختلف پروژه و هدایت و راهبری پروژه‌ها در مسیر صحیح، در طول اجرای آن را دارا هستند.
حوزه‌های مشاوره و نظارت شرکت فخر ایمن ساینا:
⦁ مشاوره و نظارت بر کلیه‌ی اقلام و تجهیزات پروژه
⦁ مشاوره و نظارت بر عملیات اجرا و نصب
⦁ مشاوره و نظارت های دائم در کل فرآیند پروژه
⦁ مشاوره و نظارت بر خدمات پس از فروش و گارانتی

Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0